KST ZA OTROKE IN MLADE S POSEBNIMI POTREBAMI

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

IGRAM SE IN PRI TEM USTVARJAM – redne delavnice za otroke in mlade s posebnimi potrebami

TERMIN: vsak ponedeljek 16.00-18.00, razen med šolskimi počitnicami in prazniki

Preko drame in drugih ustvarjalnih aktivnosti otroci s posebnimi potrebami razvijajo in raziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, postanejo lahko bolj gibalno spretni, ter lažje sledijo navodilom. Aktivnosti bodo prilagojene posameznemu otroku in bodo v svojem značaju integrativne: združevale bodo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti: ples, glasba, gib in drama. Ker gre za dolgoročno kontinuirano dejavnost, bodo udeleženci našli skupino, ki bo konstantno prisotna in s tem poglobili občutek varnosti, da se lahko izražajo.

ZA KOGA SO PRIMERNE DELAVNICE? Delavnice so primerne za otroke in mlade, ki lahko vsaj delno samostojno sledijo navodilom (oziroma jim je po potrebi zagotovljen spremljevalec, lahko je to tudi eden od staršev, ki bi ga spremljal na dejavnostih). Delavnice so primerne tudi za gibalno ovirane otroke in mlade.

STAROST: Za otroke in mlade od 9. leta dalje

PRILAGODITVE: Potreben bo individualen razgovor z vsakim staršem oziroma skrbnikom, da skupaj najdemo način, kako oziroma na kakšen način bi lahko potekale prilagoditve za posameznega otroka, kakšne so njegove posebnosti, na kaj moramo biti pozorni, …

Kje se bo delavnica odvijala?

Delavnice potekajo v dvorani KULTURNEGA DOMA v TRZINU (kliknite za zemljevid)