KST – Kulturno srce Trzina

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

Občina Trzin ter partnerja v projektu Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum so bili uspešni v svoji prijavi projekta “Kulturno srce Trzina” za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katerega bo urejen Kulturni dom Trzin, njegovo delovanje pa obogateno in dostopnejše različnim skupinam ljudi.

Cilji: obnova odra in spremljevalnih prostorov Kulturnega doma Trzin; zagotovitev prostorskih kapacitet za dejavnosti namenjene ranljivim skupinam; povečanje števila udeležencev iz ranljivih skupin, ki sodelujejo v družbenem življenju občine; večji interes za udejstvovanje v kulturno-umetniških procesih s strani ciljnih skupin.

Azum se projektu pridružuje z vsebinskim delom, saj bo v letih 2021 in 2022 v Kulturnem domu izvajal delavnice za štiri skupine: otroke in mlade s posebnimi potrebami, starejše občane (upokojence), iskalce prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelne osebe. Več o delavnicah si preberite na spodnji povezavi, kjer boste našli opis, termine in prijavnico:

DELAVNICE V OKVIRU KULTURNEGA SRCA TRZINA

Vodilni partner: Občina Trzin

Partnerja v projektu: Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum

Trajanje projekta: junija 2020 – december 2022