JPR-Romi 2017

V 2017 smo ustvarjalke in raziskovalke Saša Hudnik, Mirela Šućur, Mojca Valič in Urša Valič v romskem naselju Kerinov grm izvedle pet različnih projektov, in sicer so bile to gledališka (S. Hudnik), likovna (M. Šućur), lutkovno-likovna (M. Valič) in fotografska delavnica (U. Valič) za romske otroke ter raziskava o romskem ustnem izročilu (U. Valič). Pri projektih je sodelovala tudi romska predstavnica Šarenka Hudorovac, ki je delovala kot kulturna mediatorka in promovirala delavnice med romskimi otroki. Projekte je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

Prispevka:

Video:

 

 

Fotografije:

Lutkovno-likovna delavnica

This slideshow requires JavaScript.