KST DELAVNICE V OKVIRU KULTURNEGA SRCA TRZINA

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Od januarja 2021 do decembra 2022 bomo v Trzinu izvajali delavnice za skupine, ki so pogosto zapostavljene pri gledališkem ustvarjanju. Zato bodo aktivnosti v tem obdobju BREZPLAČNE in bodo potekale v obnovljenem Kulturnem domu Trzin.

V primeru zaprtja Kulturnega doma zaradi protikoronskih ukrepov bomo določene dejavnosti lahko izvajali tudi preko videokonferenčnih klicev.

Tukaj se lahko prijavite – PRIJAVNICA

OPIS DELAVNIC

IGRAM SE IN PRI TEM USTVARJAM – redne delavnice za otroke in mlade s posebnimi potrebami

TERMIN: vsak ponedeljek 16.00-18.00, razen med šolskimi počitnicami in prazniki

Preko drame otroci s posebnimi potrebami razvijajo in raziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, postanejo lahko bolj gibalno spretni, ter lažje sledijo navodilom. Aktivnosti bodo prilagojene posameznemu otroku in bodo v svojem značaju integrativne: združevale bodo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti: ples, glasba, gib in drama. Delavnice bodo primerne tudi za gibalno ovirane otroke in mlade. Ker gre tukaj za dolgoročno kontinuirano dejavnost, bodo udeleženci našli skupino, ki bo konstantno prisotna in s tem poglobili občutek varnosti, da se lahko izražajo.

ZA KOGA SO PRIMERNE DELAVNICE? Delavnice so primerne za otroke in mlade, ki lahko vsaj delno samostojno sledijo navodilom (oziroma jim je po potrebi zagotovljen spremljevalec, lahko je to tudi eden od staršev, ki bi ga spremljal na dejavnostih).

STAROST: Za otroke in mlade od 9. leta dalje

PRILAGODITVE: Potreben bo individualen razgovor z vsakim staršem oziroma skrbnikom, da skupaj najdemo način, kako oziroma na kakšen način bi lahko potekale prilagoditve za posameznega otroka, kakšne so njegove posebnosti, na kaj moramo biti pozorni, …

USTVARJALNOST S PODLAGO – redne delavnice za upokojence

TERMIN: vsak ponedeljek 8.00-9.30, razen med šolskimi počitnicami in prazniki

Izvajala se bodo redna tedenska srečanja namenjena starejšim, ki bodo temeljila na kulturno umetniškem ustvarjanju: združevale bodo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti. Preko zgodb, gibanja, ritma, dela z glasom, improvizacije, dramskih iger bo tekom delavnice bo nastajal avtorski dramski tekst. Delavnice bodo primerne tudi za gibalno ovirane upokojence. Predvsem pa je to tudi priložnost za kvalitetno pa tudi zabavno druženje!

DELAM PRVE KORAKE V SVET ZAPOSLITVE – za iskalce prve zaposlitve

Prvi koraki  v svet zaposlitve so pogosto negotovi, previdno, ne da bi se iskalci zaposlitve polno zavedali svojih potencialov in kompetenc ter želja. Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju delili in raziskali svoje poglede, pričakovanja in strahove glede prve zaposlitve. V varnem okolju bodo lahko preko gledaliških tehnik preizkusili konkretne situacije. Ena delavnica bo ob določenih dnevih potekala skupno 14 dni, in sicer v sredo, četrtek in petek ob 8.00-10.30. Možnih je VEČ RAZLIČNIH TERMINOV, v prijavnici označite, na katerega se prijavljate (naveden je datum začetka delavnice). VEČ O DELAVNICI

VEM, DA SPET ZMOREM – za dolgotrajno brezposelne osebe

Osebe, ki že dlje iščejo zaposlitev, se lahko soočajo z negativnimi čustvi, kot so slaba samopodoba, občutek nesmisla, pomanjkanje poguma ipd. Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju preizkusili različne situacije, ki so jih, ali jih bodo doživeli ob ponovnem vstopanju na trg delovne sile (pri razgovorih, telefonskih klicih, na poskusnem delu, pretekle izkušnje, …). Ena delavnica bo ob določenih dnevih potekala skupno 14 dni, in sicer v sredo, četrtek in petek ob 8.00-10.30. Možnih je VEČ RAZLIČNIH TERMINOV, v prijavnici označite, na katerega se prijavljate (naveden je datum začetka delavnice).