Pomoč z umetnostjo v zavodu Azum

IMG_20160312_144800

V dejavnostih, ki jih izvaja zavod Azum, so močno prisotne komponente pomoči z umetnostjo, v tujini znane tudi kot “arttherapy”. V Evropi in po svetu je pomoč z umetnostjo kot terapevtska metoda in sodobna oblika pomoči ljudem uveljavljena že vrsto let. Integriramo jo tudi v aktualne delavnice za odrasle.

V zavodu je predvsem podprta veja pomoči z uporabo dramskih in gledaliških tehnik, ki združuje pedagoški in podporni vidik. Preko drame se krepijo mnoge lastnosti, ki pri udeležencih delavnic pripomorejo k uspešnejšemu soočanju z različnimi življenjskimi situacijami (kreativnost, reševanje problemov, preizkušanje novih stvari, razumevanje simbolov in mitov, veščine opazovanja, sodelovanje, samorefleksija, …). Hkrati tekom skrbno načrtovanih dejavnosti udeleženci ozaveščajo svoja telesa, trenirajo govorni aparat ter preko improvizacije širijo fleksibilnost v mišljenju in sposobnost hitrega odziva na določeno situacijo.

Pridobijo torej večjo samozavest, močnejše zaupanje v same sebe, globlje razumevanje lastnih čustev, boljši nadzor nad čustvi, večjo sposobnost reševanja problemov, orodja za premagovanje sramežljivosti, izstopijo iz svoje lupine, povišajo svoj ustvarjalni potencial, zgradijo zaupanje do drugih ljudi, zmanjšajo nivo stresa in anksioznosti.

Pristop je integrativen, kar pomeni, da v delavnice vnašamo tudi elemente pomoči z likovno umetnostjo, ki prav tako spada v oblike pomoči z umetnostjo. Poleg tega vključujemo glasbo in gib.