Veličanstvo

velicanstvo“Pozdravljeni Vaše Veličanstvo!” so besede, ki jih v tej igri izgovarjajo člani skupine. Igra pa poteka takole: nekdo si zatisne oči oziroma se lahko v ta namen uporabi tudi kakšen šal ali rutka. Člani skupine eden po eden pristopajo k njemu in ga s spremenjenim glasom pozdravljajo z zgoraj navedenim pozdravom. “Veličanstvo” ugiba, kdo ga pozdravlja. Tisti, ki ga “Veličanstvo” ne prepozna, postane novo “Veličanstvo”.

Pri tej igri udeleženci raziskujejo svoj glas in spreminjajo način govora.