Avtomobili

Skupino razdelimo na dvojice, eden je “voznik” drugi je “avto”. Določimo tri hitrostne stopnje: 1 je najpočasnejša, 2 je srednja hitrost, 3 je hitra hoja (ne tek). Voznik stopi za avto in ga prime za rame. Avto zapre oči in vožnja se lahko prične. Voditelj skupine zakliče številko, ki označuje hitrost, vozniki pa pričnejo v skladu s tem usmerjati svoje avtomobile in jih “šofirati” po prostoru, ki je določen za igro. Pri tem morajo biti pozorni, da se ne zaletijo v drugo dvojico. Voditelj med igro kliče različne hitrosti, ki jih vozniki morajo upoštevati. Pri starejših udeležencih lahko namestimo tudi kakšne ovire, ki se jim mora voznik ogniti (stol, koš za smeti, …), seveda z mislijo na dobro počutje svojega avtomobila. Uvedemo lahko tudi pet- ali več-stopenjski “menjalnik”, se pravi se zmenimo za več različnih hitrostnih stopenj.

Pri tej igri se gradi zaupanje med člani skupine, krepi občutek za odgovornost, hkrati pa se lahko tudi vpliva na to, da člani skupine premagajo nekatere svoje strahove. Otrokavtomobilie vedno opozorim, da naj pazijo na in skrbijo drug za drugega. Voditeljeva odgovornost je, da skrbno spremlja promet in ga po potrebi tudi ustavi, če vidi, da so nekateri vozniki preživahni. Čez nekaj časa zamenjajo vloge. Nekaterim bolj ustreza biti voznik, drugim avto.